Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Tahun  :
 
Piagam Pelanggan
% PENCAPAIAN TAHUN 2019
   BUTIRAN PENCAPAIAN JAN    FEB MAC APR MEI  JUN  JUL  OGO  SEP  OKT  NOV  DIS % Keseluruhan
PIAGAM 1
Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milikan tapak

Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD)
 
 


100 


83

38 

12 


 
 

 

 

 

48 


Projek Ameniti Sosial (PAMS)
 
 


68 


37

20  
 

 

 

 

35 
PIAGAM 2
Menyiapkan Projek Bantuan Rumah (PBR) bina baru dalam tempoh 4 bulan dan baik pulih dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh milik tapak

Projek PBR - Bina Baru
 
 
100

100 

100 

100 

 
 

 

 

 

100 


Projek PBR - Baik Pulih
 
 
100

100 

100 

100 

 
 

 

 

 

100 
PIAGAM 3
Memutuskan permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) tidak melebihi 18 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada pihak bank

Keputusan Permohonan SPED
 
 


46 

53 

0
 
 

 

 

 

50 
PIAGAM 4
Melaksanakan Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Desa kepada MPKK yang baru dilantik

Pelaksanaan Kursus
 
 

100 

100 

100 

100100 

 
 

 

 

 

100 
PIAGAM 5
Membuat akuan terima aduan dalam tempoh 3 hari bekerja

Akuan penerimaan aduan
 
 

100 

100 

100 

100

100 

100 

100 

42 
 
0
96