Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Tahun  :
 
Piagam Pelanggan
% PENCAPAIAN TAHUN 2019
   BUTIRAN PENCAPAIAN JAN    FEB MAC APR MEI  JUN  JUL  OGO  SEP  OKT  NOV  DIS % Keseluruhan
PIAGAM 1
Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milikan tapak

Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD)
 
 


100 


100

89 

69 

36 

 
0

 

 

 

71 


Projek Ameniti Sosial (PAMS)
 
 


100 


76

67 

33 


 
0

 

 

 

59 
PIAGAM 2
Menyiapkan Projek Bantuan Rumah (PBR) bina baru dalam tempoh 4 bulan dan baik pulih dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh milik tapak

Projek PBR - Bina Baru
 
 
100

100 

100 

100 

100 
 

 

 

 

100 


Projek PBR - Baik Pulih
 
 
100

100 

100 

100 

100 
 

 

 

 

100 
PIAGAM 3
Memproses permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) tidak melebihi 25 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada pihak Bank.

Keputusan Permohonan SPED
 
 


46 

53 

0
 

 

 

 

50 
PIAGAM 4
Melaksanakan Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Desa kepada MPKK yang baru dilantik

Pelaksanaan Kursus
 
 

100 

100 

100 

100100 

 

 

 

 

100 
PIAGAM 5
Membuat akuan terima aduan dalam tempoh 3 hari bekerja

Akuan penerimaan aduan
 
 

100 

100 

100 

100

100 

100 

100 

100 
 
93

14 97