Pencapaian Piagam Pelanggan Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Tahun  :
 
Piagam Pelanggan
% PENCAPAIAN TAHUN 2021
   BUTIRAN PENCAPAIAN JAN    FEB MAC APR MEI  JUN  JUL  OGO  SEP  OKT  NOV  DIS % Keseluruhan
PIAGAM 1
Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milikan tapak

Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD)
 
 

100 

100 


100

100 

100 


100 
 
100

100 100 


Projek Ameniti Sosial (PAMS)
 
 

100 

100 


100

100 

100 


100 
 
100

100 100 
PIAGAM 2
Menyiapkan Projek Bantuan Rumah (PBR) bina baru dalam tempoh 4 bulan dan baik pulih dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh milik tapak

Projek PBR - Bina Baru
 
 
0
 
0
54 


Projek PBR - Baik Pulih
 
 
032 

 
0
85 
PIAGAM 3
Memproses permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) tidak melebihi 25 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada pihak Bank.

Keputusan Permohonan SPED
 
 

100 

100 


0
 
0
100 
PIAGAM 4
Melaksanakan Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Desa kepada MPKK yang baru dilantik

Pelaksanaan Kursus
 
Catatan : 100100 

100100 

100 
 
100

100 

100 


100 
PIAGAM 5
Membuat akuan terima aduan dalam tempoh 3 hari bekerja

Akuan penerimaan aduan
 
 

100 

92 

62 

98

93 

46 

73 

93 
 
87

100 

100 

100 

87